/ 5 نظر / 44 بازدید
sena joon

سلام...خیلی ممنون ازحضورتون تووبم... سال نویه شمام مبارک.

◈◆◇چتـریــ ــ ـ ـ بـرایــ ــ ـ خورشید◆◇◈

اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم كسی كه حرف دلش را نگفت من بودم دلم برای خودم تنگ می شود آری همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم نشد جواب بگیرم سلام هایم را هر آنچه شیفته تر از پی شدن بودم چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را ؟ اشاره ای كنم انگار كوهكن بودم [گل]آپمــ

سمیه

خدایــــــــــــــا..... دلم زنگ تفریح میخواهد............ باورکن خســـــــــــته شده امــــــــــ.... ازاین کلاس رقصیـــــــــــدن به سازدنیــــــــــا... سلام من برگشتم از مسافرت خوشحال میشم سر بزنی[گل]

Hossein

خــدایــا زمــان در گــذر استــــ . . . و مـخـلـوقــات در تـغـیـیـر و ســال جـدیـد در شـرف حـلـول و بـه نــاچــار تـغـیــیــر تـغـیــیــر تـغـیــیــر . . . پـس بـرایـت آرزومـنـدم کـه زنـدگـیـت بـه بـهـتـریـنـهـا تـغـیـیـر کـنـد . . . ! *عــیــد پـیـشـاپـیـش مــبــارکــــــ*