ماندگار|saber

ماندگار ترین چیز برای انسان زندگی است پس بهترین روزهای زندگیت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بودند

تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
8 پست
دی 90
87 پست
آبان 90
8 پست
طبیعت
2 پست
روز_مادر
1 پست
عشق
1 پست
نوروز
1 پست
عید
1 پست
کریسمس
1 پست
گل
1 پست
طبیعت2
1 پست
حکایت3
1 پست
حکایت
1 پست
سه_بعدی
1 پست
قهرمانی
1 پست
شب_چله
1 پست
یلدا
1 پست